O projekcie

Program COMENIUS jest jednym z czterech programów sektorowych Programu „Uczenie się przez całe życie”. Jest skierowany do uczniów, nauczycieli i szkół do poziomu średniego włącznie, organizacji związanych z edukacją oraz ośrodków badawczych. Wśród celów szczegółowych programu Comenius wyróżnia się:

 • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

W ramach programu wspierane są następujące działania, istotne dla V LO jako szkoły biorącej udział w projekcie partnerstwa szkół:

 1. Mobilność obejmująca:
  • wymianę uczniów i kadry
  • uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli i pozostałej kadry nauczycielskiej
  • wizyty studyjne i przygotowawcze w ramach działań związanych z mobilnością, partnerstwem lub projektami
 2. Tworzenie partnerstwa:
  • pomiędzy szkołami w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli